English version
Se ErgoFloor sitemap

Mùn cao su ErgoSoft

Vụn cao su - Vỏ cao su - Bề mặt cao su

Mùn cao su ErgoSoft là một hỗn hợp của cao su tái chế được nhuộm và polyurethane, có thể được rải trực tiếp lên mặt nền đã qua xử lý sơ bộ.

ErgoSoft trông rất tự nhiên và đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng trên sân chơi tự nhiên và trong công viên

Sử dụng ErgoSoft giúp tiết kiệm thời gian cho việc đào bới và loại bỏ đất, đồng thời bề mặt cao su sẽ vẫn bền chắc và cố định trên nền.

ErgoSoft Gummibelægninger - Naturligt udseende - udlægges nemt - Faldunderlag - Gummiflis - Gummibark - Faldhøjde - Naturlegepladser 

 

Mùn cao su ErgoSoft Vụn cao su

 

Xem video quy trình rải mùn cao su ErgoSoft trong một khu vườn Tại đây

 

Tìm hiểu thêm
Các tài liệu về Vụn cao su ErgoSoft
Hướng dẫn cài đặt cho về Vụn cao su ErgoSoft
Các tài liệu về Gạch cao su ErgoPlay
Các tài liệu về thảm cỏ cao su

Các tài liệu về tấm EVA- sân chơi trẻ em trong nhà - sàn tập luyện võ thuật


Bề mặt cao suSàn an toàn  - an toàn bề mặt Sân chơi trẻ em – Gạch cao su - gạch - thảm  an toàn - thảm cỏ - sàn cao su- Sân chơi trẻ em - Polyurethane - hạt cao su - EPDM-hạt - Thành phố Hồ Chí Minh – HCM - Sài Gòn - Việt Nam