English version
PrintSearchTell a friend Se ErgoFloor sitemap

Nhà phân phối

Hiện chúng tôi hiện đang mở rộng mạng lưới nhà phân phối của chúng tôi và đang tìm kiếm nhà phân phối tại Việt Nam cũng như nước ngoài.

Bạn có thể trực tiếp mua hàng từ nhà phân phối của chúng tôi- công ty Cao Su ErgoFloor.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về nhà phân phối tại địa phương của bạn.

 

Trở thành một nhà phân phối

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua  trang liên hệ

 

 

Nhà phân phối việt nam:

KAG Limitted Company
Address: 440/49/21 Thong Nhat Street, Ward 16
Go Vap District, Ho Chi Minh City
Phone nuber: +84 906 589 246
Email: kagfloorvn@gmail.com

 

 

 

 

Bề mặt cao suSàn an toàn  - an toàn bề mặt Sân chơi trẻ em – Gạch cao su - gạch - thảm  an toàn - thảm cỏ - sàn cao su- Sân chơi trẻ em - Polyurethane - hạt cao su - EPDM-hạt - Thành phố Hồ Chí Minh – HCM - Sài Gòn - Việt Nam