English version
PrintSearchTell a friend Se ErgoFloor sitemap

Liên hệ

Công việc kinh doanh tại Việt Nam được chịu trách nhiệm bởi ông Bui Minh Quan.
Trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, việc bán hàng được xử lý bởi nhà phân phối của chúng tôi, KAG Ltd.

Công việc kinh doanh xuất khẩu trong khu vực Châu Á được chịu trách nhiệm bởi cô Lina Zhang, ông Jason Zhou & cô Tan Lee Hoon, giám đốc kinh doanh khu vực của ErgoFloor A/S.

Công việc kinh doanh xuất khẩu đến các nước và khu vực khác được chịu trách nhiệm bởi ông Uffe Mølgaard & ông Michael Moric, Giám đốc điều hành của ErgoFloor A/S.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc điền vào khung bên dưới để liên hệ với chúng tôi về sản phẩm, hướng dẫn & giải pháp vv.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.

 

Điền vào khung
Công ty:

Tên:

 *

Điện thoại:

E-mail:  *
* Thông tin bắt buộc
Nội dung:
 

 


Uffe Mølgaard
+45 29 46 94 27
um@ergofloor.dk

     
  Michael Moric  
+45 29 46 94 28
  mm@ergofloor.dk  

Bui Minh Quan
Bui Minh Quan
+84 915 786 868
minhquan@ergofloor.vn 

Lina Zhang
Lina Zhang
+86 13 793 213 010
  lz@ergofloor.dk 

Jason_Zhou
 Jason Zhou 
+86 13 854 276 215 
 jz@ergofloor.dk

 

    Xem bản đồ